Phim bộ Năm 2013

Trái Tim Bé Bỏng 109/109-FULL Trái Tim Bé Bỏng Trái Tim Bé Bỏng 2013
Tân Hoàn Châu Công Chúa 96/96-FULL Tân Hoàn Châu Công Chúa Tân Hoàn Châu Công Chúa 2013
Anh Hùng Nhạc Phi 69/69-FULL Anh Hùng Nhạc Phi Anh Hùng Nhạc Phi 2013
Đế Quốc Đại Tần 43/43-FULL Đế Quốc Đại Tần The Qin Empire 2013
Khung Trời Yêu Thương 36/36-FULL Khung Trời Yêu Thương Khung Trời Yêu Thương 2013
Hoàng Hậu Ki 51-END-FULL Hoàng Hậu Ki Empress Ki 2013