Phim Dã Sử

Phủ Khai Phong Tập 59/90-FULL Phủ Khai Phong Vtv2 2019
KỲ ÁN BAO THANH THIÊN 30-End-FULL KỲ ÁN BAO THANH THIÊN SCTV9 2018
Thiếu Lâm Mãnh Hổ 30/30-FULL Thiếu Lâm Mãnh Hổ Thiếu Lâm Mãnh Hổ 2012
Anh Hùng Nhạc Phi 69/69-FULL Anh Hùng Nhạc Phi Anh Hùng Nhạc Phi 2013
Tráng Sĩ Xuất Quân 37/37-FULL Tráng Sĩ Xuất Quân Tráng Sĩ Xuất Quân 2007
Hoắc Nguyên Giáp 42/42-FULL Hoắc Nguyên Giáp The Legendary Fok 2008
Bảy Sắc Nhân Gian 18/18-FULL Bảy Sắc Nhân Gian From Heaven To Heart 1991
Hương Cách Lý Lạp 30/30-FULL Hương Cách Lý Lạp Sharila 2011
Nữ Bổ Khoái 34/34-FULL Nữ Bổ Khoái Female Detective Knives 2011
Hoàng Gia Trù Tướng 40/40-FULL Hoàng Gia Trù Tướng Hoàng Gia Trù Tướng 1999
Đế Quốc Đại Tần 43/43-FULL Đế Quốc Đại Tần The Qin Empire 2013
Thiên Hạ 42/42-FULL Thiên Hạ Ming Dynasty 2010
Thiếu Niên Thiên Tử 40/40-FULL Thiếu Niên Thiên Tử The Young Prince Of Han 2006
Thiên Long Khuyết 60/60-FULL Thiên Long Khuyết Thiên Long Khuyết 1979
Giang Sơn Phong Vũ Tình 30/30-FULL Giang Sơn Phong Vũ Tình Giang Sơn Phong Vũ Tình 2003
Tần Vương Lý Thế Dân 40/40-FULL Tần Vương Lý Thế Dân Tần Vương Lý Thế Dân 2004
Đông Pha Gia Sự 30-END-FULL Đông Pha Gia Sự With Or Without You 2015
Vô Song Phổ 20-END-FULL Vô Song Phổ Under The Vail 2015
Cẩm Tú Vị Ương 54-END-FULL Cẩm Tú Vị Ương The Princess Wei Young 2016
Lưu Hải Hí Kim Thiền 70-END-FULL Lưu Hải Hí Kim Thiền Liu Hai Plays With Gold Toad 2016
Tuyệt Mệnh Quái Sư 40-END-FULL Tuyệt Mệnh Quái Sư Breaking Bad Fortune Teller 2016
Lời Nguyền Định Mệnh 24-END-FULL Lời Nguyền Định Mệnh Shine Or Go Crazy 2015
Bán Yêu Khuynh Thành 20-END-FULL Bán Yêu Khuynh Thành Demon Girl 2016
Cát Tường Thiên Bảo 40-END-FULL Cát Tường Thiên Bảo Lucky Tianbao 2016
12Cuối